Csengetési rend


 
1. óra 800-845
2. óra 900-945
3. óra 955-1040
4. óra 1100-1145
5. óra 1155-1240
6. óra 1245-1330
7. óra 1335-1420
8. óra 1430-1515
9. óra 1520-1605


<<  September 2023  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Selyemréti Iskola: DSCF5625 2 - indafoto.hu

 

Selyemréti Iskola: tehetsegpont - indafoto.hu

Selyemréti Iskola: tehetsegpont - indafoto.hu


EFOP 3.2.3 Digitális környezet a köznevelésben

Református Értéktermő

REFORMÁTUS ORSZÁGOS ÉRTÉKTERMŐ TEHETSÉGKÖZPONT

Alsós szövegértési verseny
Tuesday, 11 April 2017 08:53

Iskolánkban minden tavasszal megrendezésre kerül szövegértési verseny tanulóink képességeinek megmérettetésére.

 

1-2. osztályosok szövegértési versenye:  

 

3-4. osztályosok szövegértési versenye: 

 
Diákigazolvány átvétel
Monday, 03 April 2017 09:15

 Tisztelt szülők!

 

Ezúton közöljük önökkel, hogy 2017.02.15-től a diákigazolvány lakcímre postázása megszűnt, és minden igazolvány az intézményekbe érkezik.

 
Kosárfonó pályázat
Monday, 27 March 2017 13:15

Selyemréti Iskola: kl-1.png - indafoto.hu

 
Beiratkozáshoz szükséges
Wednesday, 22 March 2017 13:55
A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
Az iskolába szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, óvodai szakvélemény,
TAJ kártya
EÜ kiskönyv (oltási kiskönyv)
Ha a szülők nem együtt gyakorolják a gyermek felügyeletét, erről igazolás szükséges (ki gyakorolja a gyermek felügyeleti jogát);
Nevelési Tanácsadó keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, ha szükséges,
SNI esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye,

Okmányirodából beszerzett igénylőlap a diákigazolványhoz.

 
2017/18-as beiratkozás
Wednesday, 22 March 2017 11:43

 Selyemréti Iskola: 01.png - indafoto.hu

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL

 

Miskolci Járási Hivatala

 

KÖZLEMÉNY

a 2017/2018. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
Mindezek alapján közlöm, hogy a beiratkozás időpontja:
2017. április 20. (csütörtök)    8.00 – 19.00 óra között,
2017. április 21. (péntek)        8.00 – 18.00 óra között.

Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22-23. §-a szabályozza.
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent említett időpontok egyikében köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) – (2) bekezdései alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által közleményben vagy hirdetményben közétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a köznevelési feladatokat ellátó hatóság közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó központ részére.
A Rendelet 22. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles elbírálni, és a szülő részére írásban közölni. 
Az Nkt 37. § (2)-(3) bekezdései alapján az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. A szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az adott intézmény fenntartójához kell benyújtani.
A Rendelet 23. § (4) bekezdése szerint, a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.
A Rendelet 23. § (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény körzetében van.

   

    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
    Miskolci Járási Hivatal

 

 

 

Hatósági Főosztály

 Hatósági Osztály 3.

3525 Miskolc, Petőfi u. 23. Telefon: (06-46) 795 601 Fax: (06-46) 512 001 

 
NagyVizsnyó
Tuesday, 21 March 2017 11:51

 Az NTP pályázat kiegészítő tevékenységeként a nagyvisnyói Boróka tábort választottuk helyszínül. A 3 napos tábor során az időjárás kegyes volt hozzánk, élvezhettük a jó levegőt, a szép természeti környezetet és a helyszínen rendelkezésre álló gazdag programkínálatot. Lehetőségünk volt fafaragásra, kőbalta készítésére. A tábor ideje alatt éjszakai túra, műfüves focipálya, modern játszótér és egy kiépített gazdasági udvar haszonállatai szolgálták a gyerekek ismereteinek gazdagítását.

 

 
Kinder Sport 4. forduló
Monday, 20 March 2017 12:47
 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »

Page 14 of 22